Угода про умови надання послуг TuchaMetal

  1. Головна
  2. Юридичні документи
  3. TuchaMetal
  4. Угода про умови надання послуг TuchaMetal

Угода про умови надання послуг з надання в строкове платне користування  Інфраструктури Tucha (TuchaMetal) 

(надалі – Угода)

Вводяться в дію з 09.11.2021

1.    Угода про умови надання послуг з надання в строкове платне користування Інфраструктури Tucha (TuchaMetal), визначає засади надання послуг Інфраструктури Tucha (TuchaMetal) (надалі – «Послуги»).

2.    Угода є невід’ємною частиною Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування інфраструктури Tucha (надалі – Договір) і конкретизує умови надання Послуг, яка доповнює Договір в частині надання цієї Послуги. Сторони керуються Договором в цілому і застосовують відповідні умовами Договору, які конкретизовані цією Угодою.

3.    Обсяг Послуг

3.1.    Виконавець залишає за собою право модифікувати Послуги та вносити вдосконалення, якщо це не зачіпає жодного основного договірного зобов'язання. Виконавець має спеціальне право змінювати Послуги, якщо такі модифікації внесені відповідно до стандартної галузевої практики або технічного прогресу, або якщо зобов'язаний внести такі зміни в результаті внесення змін до законодавчої бази або відповідної юрисдикції. Завжди буде належним чином враховано інтереси Замовника.

3.2.    Якщо Замовнику надані фіксовані IP-адреси, Виконавець залишає за собою право змінити IP-адреси, призначені Замовнику, якщо це стане необхідним з технічних або юридичних причин.

3.3.    Замовник визнає, що IP-адреси будуть зареєстровані в облікових записах у регіональних Інтернет-реєстрах (це можуть бути RIPE NCC, ARIN, AFRINIC, LACNIC та APNIC). 

3.4.    Замовник не набуває права власності на певний сервер.

4.    Надання Послуги

4.1.    Послуга надається із моменту прийняття Виконавцем.

4.2.    Строк комплектації сервера становить: впродовж 24 год. Ці строки не враховують вихідні та святкові дні.

4.2.1.    Якщо Виконавець не може надати сервер у визначений строк, Замовник повинен надати йому відповідний пільговий період (узгоджується в кожному конкретному випадку в залежності від обставин) і матиме право розірвати договір лише в тому випадку, якщо Виконавець не надасть сервер в цей період.

4.2.2.    Виконавець надає технічну підтримку за визначено Угодою про рівень обслуговування. Виконавець не зобов'язаний безкоштовно надавати Замовнику будь-які додаткові послуги технічної підтримки. 

5.    Вартість Послуг

5.1.    Виконавець прагне надавати сервери актуальних конфігурацій. Враховуючи сучасний стан техніки та постійні оновлення, сформувати чіткі тарифи як ми це робимо для інших наших послуг для цієї Послуги не можливо.

5.2.    Конфігурація серверу і вартість визначаються на дату замовлення.

5.3.    Вартість послуг залежить від обраної з доступних конфігурації серверу (компонентів: центральний процесор; оперативна пам’ять; дисковий простір; канал доступу із мережі Інтернет; виду мережі; додаткових компонентів; та інше).

5.4.    До вартості Послуг може бути включено Хмарне сховище (послуга Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup)), в залежності від обраної конфігурації серверу.

5.5.    Обрати доступну конфігурацію серверу з визначенням вартості можливо за посиланням TuchaMetal.

5.6.    Вартість Послуг є звичайною ціною для такого виду послуг.

5.7.    Вартість Договору визначається у гривні загальною сумою щомісячних оплат за Послуги за період користування Послугами Замовником.

5.8.    Сторони погоджуються, що ціна Послуг, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом в Євро на 01 числа кожного місяця, що передує новому місяцю (періоду), до офіційного курсу гривні до курсу Євро, встановленого Національним банком України на зазначене число. При цьому, Сторони погоджують, що таке коригування ціни Послуг не є зміною ціни Послуг Виконавцем в односторонньому порядку.

5.9.    Рекомендуємо при замовленні відповідного серверу звертатись за консультаціями до Служби підбору рішень, яка допоможе підібрати влучне рішення.

5.10.    Вартість технічної підтримки:


п/п
Найменування послуги та її компонентів Одиниця вимірювання Одиниця
тарифікації
Вартість з ПДВ,
в Євро за 1 місяць
1. Гарантійний рівень технічної підтримки* послуга 1 Включено у вартість Послуги
2. Базовий рівень технічної підтримки послуга 1 Включено у вартість Послуги
3. Розширений рівень технічної підтримки (адміністрування сервера)** послуга 1 50% від поточної вартості сервера, що адмініструється, але не менше, ніж 30,00 та не більше, ніж 300,00 Євро

* Надається за окремим запитом Замовника та при дотриманні умов визначених Угодою про рівень обслуговування (гарантійний рівень технічної підтримки інфраструктури Tucha).

** Вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера) визначається окремо для кожного з серверів, що адмініструється.

5.11.    Вартість додаткових послуг:


п/п
Найменування послуги
та її компонентів
Одиниця вимірювання Одиниця
тарифікації
Вартість з ПДВ, в Євро
1. Послуги системного адміністрування*
1.1. Послуги системного адміністрування (одна година) послуга 1 20,00
1.2. Послуги перенесення даних**
1.2. Допомога в перенесені даних Замовника до інфраструктури послуга 1 В розмірі поточної місячної вартості сервера

* Під послугами системного адміністрування мається на увазі виконання запитів Замовника щодо внесення змін до системного програмного забезпечення (надалі – «ПЗ») (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого на сервері.

Виконавець не втручається до програмного коду програмного забезпечення, розміщеного або наданого Замовником для розміщення на серверах, не аналізує код такого ПЗ щодо наявності помилок та не несе жодної відповідальності за будь-які наслідки використання та/або некоректну роботу такого ПЗ.

При усуненні інцидентів та/або внесенні змін до конфігурації системного ПЗ (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого на серверах, Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу такого ПЗ у разі, якщо ПЗ працює некоректно з вини виробника такого ПЗ.

** Оплата вартості послуг здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого надається послуга. У разі необхідності повторного надання послуги у зв’язку зі внесенням змін до сервера Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), оплата вартості послуг здійснюється повторно.

6.    Порядок розрахунків за Послуги

6.1.    Первинна оплата здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) робочих днів до дати комплектації серверу Виконавцем.

6.2.    Замовник оплачує щомісячну вартість Послуг авансовими платежами в строк до 15 числа місяця, що передує новому місяцю (періоду) на підставі виставленого рахунку.

6.3.    Щомісячна оплата Послуг здійснюється Замовником щонайменше за 7 (сім) робочих днів до початку кожного нового місяця (періоду).

6.4.    У випадку не здійснення Замовником оплати у визначений термін, Виконавець відключає сервер та видаляє всі дані Замовника без збереження станом на 1 (перше) число нового місяця (періоду)

6.5.    Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.6.    Замовник має право додатково, понад щомісячний платіж, сплачувати Послуги Виконавця авансом на погоджений Сторонами період. Підставою для внесення Замовником додаткових авансових платежів є рахунок, що надається Виконавцем на запит Замовника.

7.    Строк дії Договору

7.1.    Строк дії Договору становить 1 (один) місяць з дати комплектації серверу. Договір вважається автоматично пролонгованим на кожний наступний місяць (період) за умови здійснення оплати у визначений Угодою термін.

7.2.    Договір може бути достроково припинений за спільною згодою Сторін.

8.    Заключні положення

8.1.    Замовлення Послуг є повним і безумовним прийняттям умов Договору конкретизованих цією Угодою. Всі умови Договору, які не конкретизовані цією Угодою, є чинним і обов’язковими для Сторін.

Закрити
Замовити зворотний дзвінок

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля з номером телефону

Поля обов'язкові для заповнення.
Цей сайт захищено reCAPTCHA та приймаються Політика конфеденційності й Умови користування від Google.

Ми використовуємо cookies.

Ми використовуємо файли cookies, щоб забезпечити основні функціональні можливості на нашому сайті і збирати дані про те, як відвідувачі взаємодіють з нашим сайтом, продуктами і послугами. Натискаючи Прийняти або продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо ці інструменти для реклами і аналітики згідно з «Політикою про файли сookies»

ПрийнятиВідмовитись