Угода про умови обслуговування

  1. Головна
  2. Юридичні документи
  3. TuchaHosting
  4. Угода про умови обслуговування

УГОДА ПРО УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Віртуальної інфраструктури Tucha (Реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен)    

 

    Вводиться в дію з 01.01.2019

1.    Умови надання послуг Віртуальної інфраструктури Tucha (Реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен) (надалі – «Послуги»), визначає такі  правові засади надання Послуг (таблиці №№ 01-08 цієї Угоди про умови обслуговування):

Таблиця № 01 «Терміни та визначення»

№ п/п Термін Визначення
1. Домен -    область простору ієрархічних імен мережі Інтернет, яка обслуговується набором серверів доменних імен (DNS) Домен ідентифікується ім'ям домену
2. Реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен у доменних зонах -    занесення інформації про домен і його Реєстратора та Реєстрантна в реєстр доменних імен з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену
3. Реєстратор -    організація, що бере на себе відповідальність за реєстрацію доменного імені, його продовження, та інші супровідні операції. За даними Послугами Виконавець є реселлером ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ»
4. Реєстрант -    юридична або фізична особа, яка є ініціатором процедури реєстрації домену та яка є або планує стати власником домену, що реєструється. За даними Послугами це Замовник
5. DNS-сервери -    сервери доменних імен, що містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.

 

Таблиця № 02 «Документи, які регламентують надання Послуг»


п/п
Документ
1. Публічний договір (оферта) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha
2. Документи, регламенти, правила, інструкції та процедури, прийняті ICANN - Інтернет Корпорацією за призначенням імен та адрес
3. Документи, регламенти, правила, інструкції та процедури, прийнятими Адміністраторами відповідних публічних доменів
4. Документи, регламенти, правила, інструкції та процедури, прийняті інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест»
5. Чинне законодавство України та міжнародно-правові акти ратифіковані Україною

 

Таблиця № 03 «Зона реєстрації (перереєстрації) та підтримки доменних імен у доменних зонах»


п/п 
Зона реєстрації (перереєстрації) та підтримки доменних імен у доменних зонах
1. Реєстрації (перереєстрації) та підтримки доменних імен здійснюється в українських, міжнародних, українських регіональних і закордонних доменних зонах

   
 

Таблиця № 04 «Підтвердження та гарантії»


п/п
Підтвердження та гарантії
1. Замовник підтверджує та гарантує наступне:
1.1. Інформація, яка надана для реєстрації (перереєстрації) та підтримки доменних імен у доменних зонах, в тому числі контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Така інформація буде своєчасно виправлена та оновлена в разі будь-яких змін
1.2. Інформація, яка зазначена в п. 1.1., у разі запиту Виконавця буде підтверджена у строк до 10 календарних днів 
1.3. Ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб
1.4. Що приймає на себе відповідальність за збитки спричинені неправомірним використанням зареєстрованого доменного імені в наслідок неправомірних дій третіх осіб, якщо тільки не буде розкрито достовірну особу та її контактну інформацію, яка фактично використовує доменне ім’я
1.5. У випадку наявності спору щодо використання зареєстрованого доменного імені визнає підсудність та юрисдикцію за місцезнаходженням Реєстратора
1.6. Реєстрація доменного імені підлягає зупиненню, анулюванню або передачі за причин, визначених в документах, регламентах, правилах, інструкціях та процедурах прийнятими ICANN
1.7. Відсутність відповідальності Виконавця, Реєстратора, Адміністратора та Оператора Реєстру щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Замовника, у тому числі перед третіми особами, а також у разі порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб, а також компенсацію у разі пред’явлення відповідних вимог до зазначених сторін
1.8. До замовлення Послуг ознайомлений з інформацією відображеною за посиланнями в Таблиці № 08
2. Виконавець підтверджує та гарантує наступне:
2.1. Надання Послуг в порядку та на умовах, визначених документами в Таблиці № 02

 

Таблиця № 05 «Конфіденційність»


п/п
Умови конфіденційності
1. Умови конфіденційності забезпечуються у відповідності до визначених практик, закріплених в Політика конфіденційності Виконавця
2. Під час реєстрації (перереєстрації) та підтримки доменних імен публічно доступною в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс буде наступна інформація:
-    зареєстроване доменне ім’я;
-    основний та додатковий сервер для зареєстрованого доменного імені;
-    особа Реєстратора;
-    дата реєстрації доменного імені;
-    дата закінчення реєстрації доменного імені;
-    особа та поштова адреса власника зареєстрованого доменного імені;
-    особа, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону та факсу технічного контакту для зареєстрованого доменного імені;
-    особа, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону та факсу адміністративного контакту для зареєстрованого доменного імені
3. Приймаючи цю Угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг у рамках цієї Угоди

 

Таблиця № 06 «Передача доменних імен»


п/п
Умови передачі доменних імен
1. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється в порядку і на умовах, визначених документами в Таблиці № 02
2. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, визначених документами в Таблиці № 02
3. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені
4. Передача доменного імені, зареєстрованого для Замовника, до обслуговування іншим Реєстраторам можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну реєстрації доменного імені
5. Операції передачі доменного імені до інших реєстраторів, передачі прав на доменне ім’я та зміна контактної інформації можливі тільки за умови отримання офіційного письмового листа Виконавцем від Замовника. 
Якщо доменне ім'я зареєстровано на користь юридичної особи, то лист має бути сформований на фірмовому бланку організації та підтверджений печаткою організації і підписом керівника. 
Якщо доменне ім'я зареєстровано на користь фізичної особи, то для передачі прав або передачі доменного імені необхідно до завіреного підписом Замовника листа додати завірені копії 1 та 2 сторінок паспорту Замовника, що підтверджують його особу
6. Офіційний письмовий лист Замовника має обов’язково містити наступну інформацію:
6.1. Трансфер до іншого Реєстратора:
-    номер Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha;
-    назва зареєстрованого доменного імені;
-    інформація про власника зареєстрованого доменного імені (повна назва для організації, П.І.Б. для фізичної особи);
-    назва майбутнього Реєстратора;
-    ідентифікатор нового Реєстратора, який обслуговуватиме вказане доменне ім'я, в Реєстрі
 
6.2. Зміна контактної інформації:
-    номер Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha;
-    назва зареєстрованого доменного імені;
-    інформація про власника зареєстрованого доменного імені (повна назва для організації, П.І.Б. для фізичної особи);
-    достовірна стара та нова інформація.
 
6.3. Передання прав на зареєстроване доменне ім’я:
-    номер Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha;
-    назва зареєстрованого доменного імені;
-    інформація про власника зареєстрованого доменного імені (повна назва для організації, П.І.Б. для фізичної особи);
-    підстава передачі прав на зареєстроване доменне ім’я;
-    інформація про нового власника зареєстрованого доменного імені (повна назва для організації, П.І.Б. для фізичної особи; реєстраційні дані; контактні дані; платіжні реквізити; інформація про податковий статус).
 
6.4. Реєстрації (перереєстрації) доменних імен пов’язаних із здійсненням прав інтелектуальної власності, які посвідчені Свідоцтвом на знак для товарів і послуг здійснюється з обов’язковим поданням: засвідченої копії Свідоцтва на знак для товарів і послуг; копії рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про передання прав власності та/або виписка з Державного реєстру свідоцтв України
7. У випадку зміни назви організації, передачі прав, зміни номеру свідоцтва на знаки для товарів і послуг, зареєстроване доменне ім'я підялгає переофрмленню
8. При відсутності будь-якого з перелічених реквізитів, операції передачі доменного імені до інших реєстраторів, передачі прав на доменне ім’я та зміна контактної інформації не можуть бути виконані

 

Таблиця № 07 «Умови надання послуг»


п/п
Умови надання послуг
1. Послуги надаються за дорученням і в інтересах Замовника. У разі виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем та Замовником, так і за участю третіх осіб Виконавець вживатиме всіх законних і етичних заходів для захисту законних і етичних інтересів Замовника
2. З метою захисту прав Реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних та українських доменних зон. Виконавець зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Реєстранта після подання документа, який його ідентифікує
3. Послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати Виконавцем. До моменту отримання оплати Виконавець не несе ніяких зобов'язань перед Замовником щодо реєстрації/перереєстрації/продовження реєстрації та закріплення за ним прав на конкретні доменні імена
4. У разі несплати або несвоєчасної оплати Послуг Виконавець може припинити/призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії
5. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані Замовником у разі призупинення надання Послуг з причини не виконання цієї вимоги
6. Виконавець не гарантує безумовного виконання замовлення. Послуги надаються за принципом «як є», задіяні технічні системи можуть містити невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
7. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище, за винятком форс-мажору, Виконавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від Замовника як оплату за Послуги
8. Виконавець не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, яка виходить за рамки сум, отриманих від Замовника як оплату за Послуги 
9. Виконавець не несе жодної відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин
10. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування Замовника БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:
-    систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.д.); введення в оману користувачів мережі Інтернет, в тому числі, з метою несанкціонованого збору персональних даних та/або отримання аутентификационной інформації (фішинг); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;
-    зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця;
-    в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
-    в разі, якщо за належним чином оформленими вимогами компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана Замовником не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо котнактна інформація не є достовірною;
-    будь-яких дій Замовника, спрямованих на порушення роботи елементів мережі Інтернет, які не належать реєстранту;
-    застосування Замовником налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет.
11. Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються в разі:
- відмови Замовника від наданої послуги реєстрації/продовження доменного імені;
- анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду;
- передачі доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду;
- порушення Замовником положень п. 10 Таблиці № 7

 

Таблиця № 08 «Інформаційні ресурси»


п/п
Інформаційні ресурси для ознайомлення
1. Ознайомитись з умовами Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha, можливо за наступним посиланням:
https://tucha.ua/docs/
2. Ознайомитись з умовами документів, регламентом, правилами, інструкціями та процедурами, прийнятими ICANN - Інтернет Корпорацією за призначенням імен та адрес, можливо за наступним посиланням:
https://www.icann.org/resources/pages/governance/governance-en
3. Ознайомитись з умовами документів, регламентом, правилами, інструкціями та процедурами, прийнятими Адміністраторами відповідних публічних доменів, можливо за наступним посиланням:
https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
4. Ознайомитись з умовами документів, регламентом, правилами, інструкціями та процедурами, прийнятими інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест», можливо за наступним посиланням:
https://www.imena.ua/documents
5. Ознайомитись з умовами чинного законодавством України та міжнародно-правовими актами ратифікованими Україною, можливо за наступним посиланням:
http://zakon.rada.gov.ua/laws

 

2. Всі терміни (визначення), що вживаються в цій Угоді про умови обслуговування, застосовуються згідно з Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha та Тарифами на надання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha (Реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен).

3. Сторони домовилися, що ця Угода про умови обслуговування є невід’ємною частиною Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

4. Угода про умови обслуговування може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha, а також в разі внесення змін в документи перелічені в Таблиці № 02.
 

Закрити
Замовити зворотний дзвінок

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля з номером телефону

Поля обов'язкові для заповнення.
Цей сайт захищено reCAPTCHA та приймаються Політика конфеденційності й Умови користування від Google.

Ми використовуємо cookies.

Ми використовуємо файли cookies, щоб забезпечити основні функціональні можливості на нашому сайті і збирати дані про те, як відвідувачі взаємодіють з нашим сайтом, продуктами і послугами. Натискаючи Прийняти або продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо ці інструменти для реклами і аналітики згідно з «Політикою про файли сookies»

ПрийнятиВідмовитись