Тарифи TuchaOffice

 1. Головна
 2. Юридичні документи
 3. TuchaOffice
 4. Тарифи TuchaOffice

Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice) (надалі – Тарифи)1

Вводяться в дію з 01.01.2023

Таблиця № 01


п/п
Найменування послуг Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації Вартість 
у режимі гіпервізору2,
в Євро за 1 місяць
Вартість 
в кластері віртуалізації3,
в Євро за
1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice)4
1.1. TuchaOffice 1 25,00 51,00
  Рекомендована кількість користувачів користувач 1    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 1    
  Оперативна пам’ять ГБ 1    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 25    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    
1.2. TuchaOffice 2 30,00 60,30
  Рекомендована кількість користувачів користувач від 1 до 2    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 1    
  Оперативна пам’ять ГБ 1,5    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 30    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    
1.3. TuchaOffice 5 40,00 105,00
  Рекомендована кількість користувачів користувач від 1 до 5    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 1    
  Оперативна пам’ять ГБ 4    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 50    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    
1.4. TuchaOffice 10 75,00 203,00
  Рекомендована кількість користувачів користувач від 6 до 10    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 2    
  Оперативна пам’ять ГБ 8    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 100    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    
1.5. TuchaOffice 20 145,00 399,00
  Рекомендована кількість користувачів користувач від 11 до 20    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 4    
  Оперативна пам’ять ГБ 16    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 200    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    
1.6. TuchaOffice 30 225,00 555,00
  Рекомендована кількість користувачів  користувач від 21 до 30    
  Центральний процесор (CPU), ядро шт. 6    
  Оперативна пам’ять ГБ 24    
  Дисковий простір (HDD) ГБ 300    
  Надання і підтримка виділеної IP-адреси послуга 1    

 

Таблиця № 02

№ п/п Найменування послуги
та її компонентів
Одиниця вимірювання  Одиниця тарифікації Вартість, 
в Євро за 1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice) (додаткові послуги)
1.1. Технічна підтримка Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice)
1.1.1. Розширений рівень технічної підтримки (адміністрування сервера)5 послуга 1 50% від поточної вартості сервера, що адмініструється, але не менше, ніж 30,00 Євро
1.2. Моментальний знімок образу віртуального серверу (Snapshot)6 ГБ 10 1,00
1.3. Моніторинг роботи сервера7 послуга 1 10,00
1.4. Надання і підтримка додаткової виділеної IP-адреси з основного пулу адрес послуга 1 2,00
1.5. Надання і підтримка виділеної IP-адреси зі стороннього адресного діапазону (за наявності технічної можливості) послуга 1 10,00
1.6. Анонімність на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність) мережевий інтерфейс 1 10,00
1.7. Додатковий дисковий простір
(режим гіпервізора)
ГБ 1 0,15
1.8. Додатковий дисковий простір
(кластер віртуалізації)
ГБ 1 0,36

 

Таблиця № 03

№ п/п Найменування продукту SPLA/
2018
Код продукту Одиниця вимірювання Одиниця
тарифікації
 
Вартість,
в Євро за 1 місяць
1. Windows/System Center/CIS 2016
1.1. Microsoft® Windows Server Standard WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic8 Core Licenses (CL) 1 pack (Covering 2 cores) 9EM-00562 pack 1 24,00
1.2. Microsoft® Windows Remote Desktop Services  (термінальний доступ для одного користувача) Subscriber Licenses (SAL) 6WC-00002 шт. 1 10,20
2. Office
2.1. Microsoft® Office Standard Subscriber Licenses (SAL) 021-08183 шт. 1 29,40
2.2. Microsoft® Office Professional Plus Subscriber Licenses (SAL) 79P-01747 шт. 1 40,20
2.3. Microsoft® OfficeMultiLangPk ALNG LicSAPk MVL SAL Office Multi Language Pack 79H-00128 шт. 1 7,80

 

Таблиця № 04


п/п
Найменування послуг Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації  Вартість, в Євро за 1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice)
1.1. Хмарне сховище9
  Обсяг Знижка  
1.1.1. Від 50 до 990 - ГБ 10 1,00
1.1.2. Від 1000 до 1990 33% ГБ 10 0,67
1.1.3. Від 2000 до 3990 50% ГБ 10 0,50
1.1.4. Від 4000 до 7990 60% ГБ 10 0,40
1.1.5. Від 8000 до 15990 67% ГБ 10 0,33
1.1.6. Від 16000 до 31990 71% ГБ 10 0,29
1.1.7. Від 32000 75% ГБ 10 0,25

Таблиця № 05


п/п
Найменування послуги та її компонентів Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації Вартість, в Євро
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice) (додаткові послуги) 
1.1. Послуги системного адміністрування10
1.1.1. Послуги системного адміністрування (одна година) послуга 1 20,00
1.2. Послуги перенесення даних11
1.2.1. Допомога в перенесені даних Замовника до Віртуальної інфраструктури послуга 1 В розмірі поточної місячної вартості Послуг, але не менше, ніж 30,00 Євро

 

Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

Примітки

1.    Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

2.    Гіпервізор – обладнання, що забезпечує одночасне, паралельне виконання декількох операційних систем на одному і тому ж комп’ютері. Гіпервізор також забезпечує ізоляцію операційних систем одна від одної, розділення ресурсів між різними запущеними операційними системами і керування ресурсами. 

3.    Кластер віртуалізації – це декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Використання кластеру забезпечує високу доступність даних.

4.    До Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice) за замовчуванням входить: базовий рівень технічної підтримки, віртуальний брандмауер, порт до 1000 Мбіт/с, VPN:IPSec/PPTP, можливість встановлення будь-якого програмного забезпечення.

5.    Вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера) визначається окремо для кожного з серверів, що адмініструється, із розрахунку:

А = (В + C + D + E + F) х 50%,
але не менше, ніж 30,00 Євро

, де

 


А – вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера);
В – вартість компонентів, що входять до поточної конфігурації сервера (центральні процесори, оперативна пам’ять, дисковий простір (HDD), надання і підтримка виділеної IP-адреси, додатковий дисковий простір (режим гіпервізора)/додатковий дисковий простір (кластер віртуалізації));
C – вартість надання і підтримки додаткових виділених IP-адрес з основного пулу адрес, які використовуються сервером, що адмініструється;
D – вартість надання і підтримка виділених IP-адрес з українською геолокацією, які використовуються сервером, що адмініструється;
E – вартість надання і підтримки виділених IP-адрес із закордонною геолокацією (за наявності технічної можливості), які використовуються сервером, що адмініструється;
F – вартість анонімності на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність).

6.    Здійснюється виключно для Віртуальної інфраструктури в режимі кластеру віртуалізації. Застосовується при замовленні моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) понад встановлену Угодою про рівень обслуговування кількість. При цьому вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) визначається із розрахунку:

А = B х C х D

, де


A – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) (загальна),
B – кількість ГБ дискового простору (HDD) що входить до поточної конфігурації сервера, включаючи Додатковий дисковий простір,
C – кількість примірників моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot), які необхідно зберігати,
D – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) (за 1 ГБ, згідно з цими Тарифами).

7.    Моніторинг роботи сервера полягає у відстеженні таких аспектів роботи сервера:

 • відповідь на ICMP echo-request (PING); 
 • робота сервісу SSH;
 • робота сервісу HTTP; 
 • робота сервісу MYSQL; 
 • робота сервісу NRPE; 
 • кількість вільного місця на диску; 
 • кількість запущених процесів; 
 • рівень завантаження процесорів.

8.    Ліцензування здійснюється за моделлю «на ядро». 
Принципи ліцензування:

 • Ліцензуванню підлягає кожне ядро на сервері, що ліцензується;
 • Ліцензії надаються паками – по 2 (дві) ліцензії в 1 (одному) паку.

9.    Мінімальне замовлення - 50 ГБ. Для клієнтів, які замовили Послугу, починаючи з 01.08.2017, Послуга надається в рамках окремого договору за тарифами на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup).

10.    Під послугами системного адміністрування мається на увазі виконання запитів Замовника щодо внесення змін до системного програмного забезпечення (надалі – «ПЗ») (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі.

Виконавець не втручається до програмного коду програмного забезпечення, розміщеного або наданого Замовником для розміщення у Віртуальній інфраструктурі, не аналізує код такого ПЗ щодо наявності помилок та не несе жодної відповідальності за будь-які наслідки використання та/або некоректну роботу такого ПЗ.

При усуненні інцидентів та/або внесенні змін до конфігурації системного ПЗ (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі, Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу такого ПЗ у разі, якщо ПЗ працює некоректно з вини виробника такого ПЗ.

11.    Оплата вартості послуг за п. 1.2.1 Таблиці № 05 здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого надається послуга. У разі необхідності повторного надання послуги у зв’язку зі внесенням змін до Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaOffice) Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), оплата вартості послуг здійснюється повторно.

Закрити
Замовити зворотний дзвінок

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля з номером телефону

Поля обов'язкові для заповнення.
Цей сайт захищено reCAPTCHA та приймаються Політика конфеденційності й Умови користування від Google.

Ми використовуємо cookies.

Ми використовуємо файли cookies, щоб забезпечити основні функціональні можливості на нашому сайті і збирати дані про те, як відвідувачі взаємодіють з нашим сайтом, продуктами і послугами. Натискаючи Прийняти або продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо ці інструменти для реклами і аналітики згідно з «Політикою про файли сookies»

ПрийнятиВідмовитись