Тарифи TuchaFlex/TuchaFlex+

  1. Головна
  2. Юридичні документи
  3. TuchaFlex/TuchaFlex+
  4. Тарифи TuchaFlex/TuchaFlex+

Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування  Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaFlex)/(TuchaFlex+) (надалі – Тарифи)1

Вводяться в дію з 01.01.2023

Таблиця № 01

№ 
п/п
Найменування послуги та
її компонентів
Одиниця вимірювання Одиниця
тарифікації
Вартість, 
в Євро за 1 місяць для Tucha (TuchaFlex)
Вартість, 
в Євро за 1 місяць для Tucha
(TuchaFlex+)
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaFlex)/ (TuchaFlex+)
1.1. Технічна підтримка Віртуальної інфраструктури відповідно до Угоди про рівень обслуговування
1.1.1. Базовий рівень технічної підтримки  послуга 1 30,00

-

1.1.2. Розширений рівень технічної підтримки (адміністрування сервера)2 послуга 1 20% від поточної вартості сервера, що адмініструється, але не менше, ніж 100,00 Євро 50% від поточної вартості сервера, що адмініструється, але не менше, ніж 30,00 Євро
1.2. Віртуальна мережева інфраструктура
1.2.1. Канал доступу із мережі Інтернет до Віртуальної інфраструктури (100 Мбіт/с) послуга 1 95,00 -
1.2.2. Канал доступу із мережі Інтернет до Віртуальної інфраструктури (10 Мбіт/с) послуга 1 55,00 -
1.3. Надання і підтримка виділеної IP-адреси з основного пулу адрес послуга 1 2,00 2,00
1.4. Надання і підтримка виділеної IP-адреси зі стороннього адресного діапазону (за наявності технічної можливості) послуга 1 10,00 10,00
1.5. Анонімність на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність) мережевий інтерфейс 1 10,00 10,00
1.6. Віртуальні сервери
1.6.1. Віртуальний сервер (компоненти)
1.6.1.1. Центральний процесор (CPU), ядро шт. 1 20,00 2,50
1.6.1.2. Оперативна пам’ять  ГБ 1 15,00 10,00
1.6.1.3. Дисковий простір (SAS) ГБ 1 0,36 -
1.6.1.4. Дисковий простір (SSD) ГБ 1 - 0,20
1.6.1.5. Дисковий простір (HDD)3 ГБ 1 - 0,10
1.6.1.6. Мережевий інтерфейс шт. 1 5,00 -
1.7. Моніторинг роботи сервера4 послуга 1 5,00 5,00
1.8. Моментальний знімок образу віртуального серверу (Snapshot)5 ГБ 10 - 1,00

Таблиця № 02


п/п
 
Найменування 
послуг
Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації
 
Вартість,
в Євро за 1 місяць
 
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaFlex)/(TuchaFlex+)
1.1. Хмарне сховище6
  Обсяг Знижка  
1.1.1. Від 50 до 990 - ГБ 10 1,00
1.1.2. Від 1000 до 1990 33% ГБ 10 0,67
1.1.3. Від 2000 до 3990 50% ГБ 10 0,50
1.1.4. Від 4000 до 7990 60% ГБ 10 0,40
1.1.5. Від 8000 до 15990 67% ГБ 10 0,33
1.1.6. Від 16000 до 31990 71% ГБ 10 0,29
1.1.7. Від 32000 75% ГБ 10 0,25

Таблиця № 03

№ п/п Найменування продукту SPLA/
2018
Код продукту Одинця вимірювання Одиниця тарифікації Вартість,
в Євро за 1 місяць
1. Windows/System Center/CIS 2016
1.1. Microsoft® Windows Server Standard WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic7 Core Licenses (CL) 1 pack (Covering 2 cores) 9EM-00562 шт. 1 24,00
1.2. Microsoft® Windows Remote Desktop Services (термінальний доступ для одного користувача) Subscriber Licenses (SAL) 6WC-00002 шт. 1 10,20
2. SQL Server
2.1. Microsoft® SQL Server Standard Subscriber Licenses (SAL) 228-05018 шт. 1 37,20
3. Office
3.1. Microsoft® Office Standard Subscriber Licenses (SAL) 021-08183 шт. 1 29,40
3.2. Microsoft® Office Professional Plus Subscriber Licenses (SAL) 79P-01747 шт. 1 40,20
3.3. Microsoft® OfficeMultiLangPk ALNG LicSAPk MVL SAL Office Multi Language Pack 79H-00128 шт. 1 7,80
4. Панелі керування сервером
4.1. ISPmanager 5 Lite (для однієї IP-адреси)8 - - шт. 1 9,60

Таблиця № 04


п/п
Найменування послуги
та її компоненті
Одиниця вимірювання Одиниця
тарифікації
Вартість,
в Євро
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBit) (додаткові послуги)
1.1. Послуги системного адміністрування9
1.1.1. Послуги системного адміністрування (одна година) послуга 1 20,00
1.2. Послуги перенесення даних10
1.2.1. Допомога в перенесені даних Замовника до Віртуальної інфраструктури послуга 1 В розмірі поточної місячної вартості Послуг, але не менше, ніж 30,00 Євро

Оплата здійснюється в національній валюті України — гривні у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

Примітки

1. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Публічним договором (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

2. Вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера) визначається окремо для кожного з серверів, що адмініструється, із розрахунку:

Tucha (TuchaFlex) А = (В + C + D + E + F) x 20%, але не менше, ніж 100,00 Євро
(TuchaFlex+) А = (В + C + D + E + F) х 50%, але не менше, ніж 30,00 Євро
де:

А – вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера);

В – вартість компонентів, що входять до поточної конфігурації сервера (процесори, оперативна пам’ять, дисковий простір (SAS)/дисковий простір (SSD)/дисковий простір (HDD), мережеві інтерфейси);

C – вартість надання і підтримки виділених IP-адрес з основного пулу адрес, які використовуються сервером, що адмініструється;

D – вартість надання і підтримка виділених IP-адрес з українською геолокацією, які використовуються сервером, що адмініструється;

E – вартість надання і підтримки виділених IP-адрес із закордонною геолокацією (за наявності технічної можливості), які використовуються сервером, що адмініструється;

F – вартість анонімності на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність).

3. Обов’язковою умовою для замовлення цього компоненту є розміщення операційної системи Замовника у межах дискового простору (SSD). Для цього конфігурація Послуг Замовника повинна включати достатню для розміщення операційної системи кількість дискового простору (SSD) (але не менше, ніж 10 ГБ).

4. Моніторинг роботи сервера полягає у відстеженні таких аспектів роботи сервера:

  • відповідь на ICMP echo-request (PING); 
  • реакція на спробу з’єднання з сервером за визначеними Замовником TCP-портами.

5. Застосовується при замовленні моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) понад встановлену Угодою про рівень обслуговування кількість. Розраховується окремо для дискового простору (HDD) та дискового простору (SSD). При цьому вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) визначається із розрахунку:

А = B х C х D    , де

A – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) (загальна),
B – кількість ГБ дискового простору (SSD/HDD), що входить до поточної конфігурації сервера,
C – кількість примірників моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot), які необхідно зберігати,
D – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) (за 1 ГБ, згідно з цими Тарифами).

6. Мінімальне замовлення — 50 ГБ. Для клієнтів, які замовили Послугу, починаючи з 01.08.2017, Послуга надається в рамках окремого договору за тарифами на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup).

7. Ліцензування здійснюється за моделлю «на ядро». 

Принципи ліцензування:

  • Ліцензуванню підлягає кожне ядро на сервері, що ліцензується;
  • Ліцензії надаються паками – по 2 (дві) ліцензії в 1 (одному) паку.

8. До вартості віртуального сервера за п.п. 1.6.1 Таблиці № 01 у конфігурації на загальну суму від 25,00 Євро включено програмне забезпечення (ліцензії) за п.п. 4.1 Таблиці № 03. Виділяється за окремим запитом Замовника. 

9. Під послугами системного адміністрування мається на увазі виконання запитів Замовника щодо внесення змін до системного програмного забезпечення (надалі – «ПЗ») (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі.

Виконавець не втручається до програмного коду програмного забезпечення, розміщеного або наданого Замовником для розміщення у Віртуальній інфраструктурі, не аналізує код такого ПЗ щодо наявності помилок та не несе жодної відповідальності за будь-які наслідки використання та/або некоректну роботу такого ПЗ.
При усуненні інцидентів та/або внесенні змін до конфігурації системного ПЗ ¬¬(операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі, Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу такого ПЗ у разі, якщо ПЗ працює некоректно з вини виробника такого ПЗ.

10. Оплата вартості послуг за п. 1.2.1 Таблиці № 04 здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого надається послуга. У разі необхідності повторного надання послуги у зв’язку зі внесенням змін до Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaFlex)/(TuchaFlex+) Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), оплата вартості послуг здійснюється повторно.
 

Закрити
Замовити зворотний дзвінок

Будь ласка, перевірте правильність заповнення поля з номером телефону

Поля обов'язкові для заповнення.
Цей сайт захищено reCAPTCHA та приймаються Політика конфеденційності й Умови користування від Google.

Ми використовуємо cookies.

Ми використовуємо файли cookies, щоб забезпечити основні функціональні можливості на нашому сайті і збирати дані про те, як відвідувачі взаємодіють з нашим сайтом, продуктами і послугами. Натискаючи Прийняти або продовжуючи використовувати цей сайт, ви погоджуєтеся з тим, що ми використовуємо ці інструменти для реклами і аналітики згідно з «Політикою про файли сookies»

ПрийнятиВідмовитись