Вживання російської мови може призвести до катастрофічних наслідків, радимо переходити на українську.

Политика защиты интеллектуальной собственности

  1. Главная
  2. Юридические документы
  3. Политика защиты интеллектуальной собственности

Вводяться в дію з 01.01.2020

Політика розгляду заяв про припинення порушення  права інтелектуальної власності       

Політика розгляду заяв про припинення порушення права інтелектуальної власності (надалі – Політика) визначає порядок і основні засади розгляду заяв про припинення порушення права інтелектуальної власності, вчиненому з використанням мережі Інтернет, під час використання послуг Віртуальної інфраструктури Tucha (Розділи № 01-13 цієї Політики).

Развернуть всё Cвернуть все
Розділ № 01 Терміни та визначення

Постачальник послуг хостингу:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмара» зареєстровано в Україні, код ЄДРПОУ 39481519, електронна адреса: support@tucha.ua; телефон: +380 44 583-5-583;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптайм» зареєстровано в Україні, код ЄДРПОУ 37038333, електронна адреса: support@tucha.ua; телефон: +380 44 583-5-583

Фізична особа-підприємець Мельник Володимир Миколайович зареєстровано в Україні, електронна адреса: support@tucha.ua; телефон: +380 44 583-5-583;

Фізична особа-підприємець Сухобок Катерина Володимирівна зареєстровано в Україні, електронна адреса: support@tucha.ua; телефон: +380 44 583-5-583.

Послуги хостингу:

Надання ресурсів для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет, - послуги Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHosting) і Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost), інші послуги.

Веб-сайт:

Сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів права інтелектуальної власності тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.

Веб-сторінка:

Складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти права інтелектуальної власності тощо.

Власник веб-сайту:

Особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Власник веб-сторінки: 

Особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.

Обліковий запис:

Формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису.

Заявник:

Суб’єкт права інтелектуальної власності.

Розділ № 02 Основні засади

2.1.    Постачальник послуг хостингу дотримується порядку захисту права інтелектуальної власності.

2.2.    Умовами надання Послуг хостингу заборонено використовувати послуги в протиправних цілях або будь-яким способом, що так чи інакше суперечить чинному законодавству України або нормам міжнародного права, або порушує права та законні інтереси третіх осіб.

2.3.    Постачальник послуг хостингу:

2.3.1. не є видавцем, не досліджує і не оцінює жодної інформації розміщеної на Веб-сайті та/або Веб-сторінці їх Власниками;

2.3.2. не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується Власниками Веб-сайту та/або Веб-сторінки при користуванні Послугами хостингу;

2.3.3. не може самостійно досліджувати правдивість окремих претензій щодо порушеного права інтелектуальної власності Власниками Веб-сайту та/або Веб-сторінки;

2.3.4. покладається на рішення суду у вирішенні питань щодо правдивості окремих претензій щодо порушеного права інтелектуальної власності Власниками Веб-сайту та/або Веб-сторінки.

2.4.    У разі виникнення спірних ситуацій Постачальник послуг хостингу вживатиме всіх законних і етичних заходів для захисту законних прав та інтересів.

2.5.    На підставі цієї Політики допускається унеможливлення доступу виключно до електронної (цифрової) інформації, зазначеної в Заяві про припинення порушення. У разі якщо доступ до електронної (цифрової) інформації не може бути унеможливлений з технічних причин, Власник Веб-сайту або Постачальник послуг хостингу може унеможливити доступ до Веб-сторінки, яка містить відповідну електронну (цифрову) інформацію.

Розділ № 03 Заява про припинення порушення

3.1.    Вимоги до змісту Заяви.

3.2.    Відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації: 

3.2.1. ім’я (найменування); 

3.2.2. місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адреса електронної пошти і поштова адреса, на яку власник веб-сайту або інші особи в передбачених законом випадках мають направляти інформацію;

3.2.3. для заявників - юридичних осіб - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер.

3.3.    Вид і назву об’єкта(ів) права інтелектуальної власності, про порушення права на який(і) йдеться у Заяві;

3.4.    Вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на зазначені у Заяві об’єкти права інтелектуальної власності, з посиланням на підстави виникнення таких прав та строк їх дії;

3.5.    Гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або в інший спосіб використану на Веб-сайті;

3.6.    Вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на Веб-сайті;

3.7.    Відомості про Постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного Веб-сайту, а саме: 

3.7.1. найменування; 

3.7.2. адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку в передбачених законом випадках Власник Веб-сайту або інші особи мають надсилати інформацію.

3.8.    Твердження Заявника, що наведена в Заяві інформація є достовірною, а наявність у Заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом якого подається Заява.

3.9.    До Заяви додається копія одного з документів, що відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги Заявнику.

Розділ № 04 Порядок подання Заяви про припинення порушення

4.1.    Заява про припинення порушення подається виключно за представництвом адвоката. 

4.2.    Адвокат надсилає Заяву, за умови:

4.2.1. ідентифікації Заявника; 

4.2.2. встановлення контактних даних та підтвердження наданими Заявником документами факту наявності у Заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога.

4.3.    Заява про припинення порушень направляється Власнику Веб-сайту з одночасним направленням її копії Постачальнику послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.

4.4.    Заява про припинення порушення викладаються письмово у паперовій та (або) електронній формі.

4.5.    Заява в електронній формі оформляється згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу з обов’язковим використанням технічних засобів засвідчення електронного цифрового підпису адвоката, який надає правову допомогу заявнику.

4.6.    Одночасно з направленням такої Заяви в електронній формі Заявник направляє за тією самою адресою її копію в звичайній електронній формі без використання електронного цифрового підпису. У разі якщо Заява в електронній формі з використаними в ній технічними засобами засвідчення електронного цифрового підпису адвоката за змістом відрізняється від Заяви в звичайній електронній формі, надісланій одному й тому самому адресату, така Заява вважається неподаною.

4.7.    Заява в паперовій формі оформляється з обов’язковим власноручним підписом адвоката та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4.8.    Датою та часом отримання Заяви, вважаються:

4.8.1. у разі направлення електронною поштою - дата і час відправки засобами електронного зв’язку;

4.8.2. у разі направлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення - дата і час, зазначені в повідомленні про вручення.

4.9.    У разі якщо адресат відмовляється від отримання Заяви або відсутній за вказаною адресою, днем та датою отримання Заяви є день та дата проставлення оператором поштового зв’язку у повідомленні про вручення інформації про відмову адресата отримати Заяву або інформації про відсутність адресата за вказаною адресою.

4.10.   Відповідь (повідомлення) на Заяву, пересилання копії Заяви, викладаються письмово у паперовій та (або) електронній формі.

4.11.   Датою і часом отримання відповіді (повідомлення) на Заяву та/або направленої Заяви вважаються:

4.11.1. у разі направлення електронною поштою - дата і час відправки засобами електронного зв’язку;

4.11.2. у разі направлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення - дата і час, зазначені в повідомленні про вручення.

4.12.   У разі якщо адресат відмовляється від отримання відповіді (повідомлення) на Заяву або відсутній за вказаною адресою, днем та датою отримання відповіді (повідомлення) на Заяву є день та дата проставлення оператором поштового зв’язку у повідомленні про вручення інформації про відмову адресата отримати відповідь (повідомлення) на Заяву або інформації про відсутність адресата за вказаною адресою.

Розділ № 05 Розгляд Заяви про припинення порушення

5.1.    В задоволенні Заяви, може бути відмовлено у разі, якщо:

5.1.1.    Особа, до якої Заявник звернувся із Заявою, має право на використання зазначеної в Заяві електронної (цифрової) інформації, щодо використання якої направлена Заява, за умови надання нею Повідомлення про відмову;

5.1.2.    Особа, якій надіслано Заяву, не є Власником Веб-сайту, зазначеного у Заяві;

5.1.3.    Заява оформлена з порушенням вимог, визначених Розділом № 03, за умови що особа, яка її отримала, інформує Заявника про це згідно із Повідомленням про відмову.

5.2.    За відсутності обставин, визначених п. 5.1. цього Розділу, Власник Веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання Заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано Заяву, та надати Заявнику і Постачальнику послуг хостингу Повідомлення про вжиті заходи згідно з Розділом № 07.

Розділ № 06 Повідомлення про відмову

6.1.    Про відмову у задоволенні Заяви про припинення порушення з підстав, передбачених підпунктами 5.1.1. і 5.1.3. Розділ № 05, Власник Веб-сайту впродовж 48 годин з моменту її отримання направляє Повідомлення про відмову Заявнику і Постачальнику послуг хостингу.

6.2.    Вимоги до змісту Повідомлення про відмову.

6.2.1.Відомості про Власник Веб-сайту в обсязі, достатньому для пред’явлення позовної заяви:

6.2.1.1. ім’я (найменування) Власника Веб-сайту; 

6.2.1.2. місце проживання (перебування) або місцезнаходження, адреса електронної пошти або поштова адреса;

6.2.1.3. якщо власник сайту є юридичною особою - ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному, банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер;

6.2.2. Зазначення електронної (цифрової) інформації, щодо унеможливлення доступу до якої відмовлено.

6.2.3. Зазначення відповідного пункту Розділ № 05, на підставі якого Власник Веб-сайту відмовив у задоволенні Заяви про припинення порушення.

Розділ № 07 Повідомлення про вжиті заходи

7.1.    Повідомлення про вжиті заходи, яке направляється Заявнику відповідно до цієї Політики, крім іншого, повинно містити достовірну та повну інформацію про зазначеного в Заяві Власника Веб-сайту. 

7.2.    У разі направлення Повідомлення про вжиті заходи Постачальником послуг хостингу в повідомленні також повинна міститися інформація про Постачальника послуг хостингу та повна інформація, надана йому Власником Веб-сайту, без будь-яких змін або спотворень. 

7.3.  Інформація про Власника Веб-сайту складається з відомостей:

7.3.1. про його повне ім’я (найменування);

7.3.2. адресу проживання (місцезнаходження), адресу для листування, номер телефону, адресу електронної пошти і, за наявності, іншу контактну інформацію для зв’язку. 

7.4. У разі отримання від Власника Веб-сайту (або Власника Веб-сторінки при здійсненні процедур, передбачених цією Політикою) Повідомлення про відмову його копія має бути додана до Повідомлення про вжиті заходи.

Розділ № 08 Розгляд Заяви про припинення порушення, коли Власник Веб-сайту не є Власником Веб-сторінки

8.1.    Власник Веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання Заяви про припинення порушення зобов’язаний направити її копію засобами електронної пошти (або іншою прийнятою на відповідному веб-сайті системою відправлення повідомлень) Власнику веб-сторінки. Заява направляється за контактними даними, які Власник веб-сторінки повідомив Власнику веб-сайту.

8.2.    Власник Веб-сайту одночасно з направленням Заяви про припинення порушення Власнику веб-сторінки надсилає Заявнику повідомлення, в якому інформує, що він не є Власником веб-сторінки, зазначає час відправлення копії заяви Власнику веб-сторінки та надає гіперпосилання на умови публічного правочину, який визначає правила користування веб-сайтом третіми особами.

8.3.    Власник Веб-сторінки розглядає отриману від Власника веб-сайту Заяву про припинення порушення та зобов’язаний надати відповідь Власнику веб-сайту в порядку та строки, встановлені Розділом № 05 і Розділом № 06, із зазначенням гіперпосилання на веб-сторінку, на якій розміщена відповідна електронна (цифрова) інформація. При цьому власник веб-сторінки здійснює права і виконує обов’язки, встановлені Розділом № 05 і Розділом № 06.

8.4.    Власник Веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від Власника Веб-сторінки відповіді на Заяву про припинення порушення надсилає її Заявнику та Постачальнику послуг хостингу за реквізитами, зазначеними у відповідній Заяві.

8.5.    У разі якщо впродовж 48 годин з моменту направлення Власнику Веб-сторінки Заяви про припинення порушення Власник Веб-сторінки не надав Власнику Веб-сайту відповіді з підстав та за формою, встановленими Розділом № 05 і Розділом № 06, Власник Веб-сайту самостійно унеможливлює доступ до зазначеної у Заяві про припинення порушення електронної (цифрової) інформації.

8.6.    Про вжиті заходи Власник Веб-сайту повідомляє Заявника та Постачальника послуг хостингу впродовж 72 годин з моменту отримання Власником веб-сайту Заяви про припинення порушення та надає відомості про себе в обсязі визначеному п. 6.2.1. Розділу №06.

8.7.    У разі якщо впродовж 48 годин з моменту направлення Власнику Веб-сторінки Заяви про припинення порушення Власник Веб-сторінки надав Повідомлення про відмову з підстав та за формою, встановленими Розділом № 05 і Розділом № 06, копія такого повідомлення надсилається Власником Веб-сайту Заявнику не пізніш як упродовж 72 годин з моменту отримання Власником веб-сайту Заяви про припинення порушення.

Розділ № 09 Умови безпосереднього звернення Заявника до Постачальника послуг хостинга

9.1.    Заявник має право звернутися безпосередньо до Постачальника послуг хостингу, із Заявою про припинення порушення, в таких випадках:

9.1.1.    Власник Веб-сайту у встановлені строки не вчинив або вчинив не в повному обсязі дії, передбачені Розділом № 05 або Розділом № 06, або якщо Власник Веб-сайту, який не є Власником Веб-сторінки, не вчинив дій або вчинив не в повному обсязі дії, передбачені Розділом № 08;

9.1.2.    На Веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутні відомості про Власника Веб-сайту в обсязі, що дає змогу звернутися до нього із Заявою про припинення порушення, передбаченою Розділом № 03. Такими відомостями є інформація про адресу електронної пошти для зв’язку із Власником Веб-сайту та інші відомості, розміщення яких передбачено законом і регламентом WHOIS, зокрема такі відомості визначені Розділом № 12.

9.2.    Заява про припинення порушення, допущеного Власником Веб-сайту, повинна містити обґрунтування наявності підстав за пп. 9.1.1. і 9.1.2. цього Розділу для звернення до Постачальника послуг хостингу.

9.3.    Заява про припинення порушення має відповідати вимогам Розділу № 03 і має бути подана в порядку відповідно до Розділу № 04.

9.4.    У випадках, передбачених пп. 9.1.1. цього Розділу, у Заяві зазначаються:

9.4.1. час направлення Власнику Веб-сайту та Постачальнику послуг хостингу Заяви про припинення порушення; 

9.4.2. час, коли Власник Веб-сайту мав вчинити передбачені Розділами № 05-08 дії;

9.4.3. яким чином Заявник визначав контактні дані Власника Веб-сайту.

9.5.    За відсутності підстав для залишення Заяви про припинення порушення з боку Власника веб-сайту без розгляду, встановлених Розділом № 10, Постачальник послуг хостингу невідкладно, не пізніше 24 годин з моменту отримання такої заяви, надсилає Власнику Веб-сайту її копію. Постачальник послуг хостингу одночасно з цим пояснює Власнику Веб-сайту його права і обов’язки, пов’язані з цією заявою, а також правові наслідки невчинення ним дій, передбачених цією Політикою.

9.6.    Власник Веб-сайту впродовж 24 годин з моменту отримання від Постачальника послуг хостингу копії Заяви про припинення порушення з боку Власника Веб-сайту вчиняє дії, передбачені Розділом № 05 або Розділом № 06, і повідомляє про це Постачальника послуг хостингу шляхом направлення Повідомлення про вжиті заходи згідно з Розділом № 07 або Повідомлення про відмову згідно з Розділ № 06.

9.7.    У разі якщо впродовж 24 годин з моменту направлення Власнику Веб-сайту копії Заяви про припинення порушення Власник Веб-сайту не направив Повідомлення про вжиті заходи згідно з Розділом № 07 або Повідомлення про відмову згідно з Розділом № 06, Постачальник послуг хостингу самостійно унеможливлює доступ до електронної (цифрової) інформації, зазначеної у Заяві про припинення порушення, допущеного Власником веб-сайту. 

9.8.    Про вжиті заходи Постачальник послуг хостингу повідомляє Заявника та Власника Веб-сайту впродовж 48 годин з моменту отримання Постачальником послуг хостингу Заяви про припинення порушення, допущеного Власником Веб-сайту.

Розділ № 10 Залишення без розгляду Заяву про припинення порушення, допущеного Власником Веб-сайту

10.1. Постачальник послуг хостингу вправі залишити без розгляду Заяву про припинення порушення, допущеного Власником Веб-сайту, у разі, якщо:

10.1.1. Заява не відповідає вимогам, встановленим Розділ № 09;

10.1.2. Постачальник послуг хостингу не надає послуги, ресурси для розміщення веб-сайту, щодо якого подана Заява;

10.1.3. Заявник звернувся до Постачальника послуг хостингу за відсутності підстав, передбачених Розділ № 09.

10.2. Постачальник послуг хостингу повідомляє Заявника про залишення без розгляду Заяви про припинення порушення із зазначенням відповідних підстав, впродовж 24 годин з моменту її отримання.

Розділ № 11 Право вимоги Власника Веб-сайту на відновлення доступу до електронної (цифрової) інформації

11.1.    Власник веб-сайту має право звернутися до Постачальника послуг хостингу, від якого він отримав інформацію про вжиті заходи відповідно до п. 9.8. Розділу № 09, з Повідомленням про відмову з підстав та за формою, встановленими Розділом № 05, Розділом № 06, вимагаючи відновлення доступу до електронної (цифрової) інформації. 

11.2.    Якщо таке звернення відповідає вимогам, встановленим Розділом № 06 для Повідомлення про відмову, Постачальник послуг хостингу повинен невідкладно, не пізніш як через 48 годин після його отримання, надіслати Заявнику його копію. 
У разі якщо повідомлення не відповідає вимогам, передбаченим Розділом № 06 для Повідомлення про відмову, Постачальник послуг хостингу інформує про це Власника Веб-сайту.

11.3.    Постачальник послуг хостингу відновлює доступ до електронної (цифрової) інформації на десятий робочий день з дня надсилання Заявнику копії повідомлення, передбаченого п. 11.1.-11.2. цього Розділу, якщо протягом цього часу Заявник не надав йому підтвердження подання позовної заяви та/або відкриття судового провадження про захист його права інтелектуальної власності (електронної (цифрової) інформації), щодо якого (яких) подавалася Заява про припинення порушення.

Розділ № 12 Достовірність інформації про Власників Веб-сайтів і Постачальника послуг хостинга

12.1. Власники Веб-сайтів та Постачальники послуг хостингу, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, зобов’язані розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку достовірну інформацію про себе:

12.1.1. повне ім’я або найменування Власника веб-сайту та Постачальника послуг хостингу;

12.1.2. повну адресу місця проживання або місцезнаходження Власника Веб-сайту та постачальника послуг хостингу;

12.1.3. контактну інформацію Власника Веб-сайту та Постачальника послуг хостингу, у тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.

12.2. Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, розміщують у вільному доступі на Веб-сайтах, власниками яких вони є, або в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) контактну інформацію Власника веб-сайту, передбачену пп. 12.1.3. п. 12.1. цього Розділу.

Розділ № 13 Оновлення Політики

13.1.    Постачальник послуг хостинга має право змінити, додати та/або видалити частину цієї Політики в будь-який час.

13.2.    Політика, яка опублікована на Веб-сайті є актуальною.

Развернуть всё Cвернуть все
Закрыть
Замовити зворотний дзвінок

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения поля с номером телефона

Поля обязательные для заполнения.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и принимаются Политика конфиденциальности и Условия пользование от Google.

Мы используем cookies.

Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить основные функциональные возможности на нашем сайте и собирать данные о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, продуктами и услугами. Нажимая Принять или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем эти инструменты для рекламы и аналитики согласно «Политике про файлы сookies»

ПринятьОтказаться