Вживання російської мови може призвести до катастрофічних наслідків, радимо переходити на українську.

Тарифы TuchaHost

 1. Главная
 2. Юридические документы
 3. TuchaHost
 4. Тарифы TuchaHost

Тарифи на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) (надалі – Тарифи)1

Вводяться в дію з 01.01.2023

Таблиця № 01


п/п  
Найменування послуг  Центральний процесор (CPU), ядро Оперативна пам’ять (RAM), ГБ  Дисковий простір (HDD (R)), ГБ   Вартість, в Євро за 1 місяць  Вартість, в Євро за 1 рік2
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) у режимі гіпервізора3
1.1. Віртуальний сервер    
1.1.1. М1 0,5 1 25 10,00 96,00
1.1.2. М2 1 0,5 25 10,00 96,00
1.1.3. М3 1 1 25 12,00 120,00
1.1.4. 1 сота4 1 2 125 25,00 -

 

Таблиця № 02


п/п
Найменування послуги та її компонентів  Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації  Вартість, в Євро за 1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) (додаткові послуги)
1.1. Технічна підтримка Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost)
1.1.1. Розширений рівень технічної підтримки (адміністрування сервера)5 послуга 1 50% від поточної вартості сервера, що адмініструється, але не менше, ніж 30,00 Євро
1.2. Дисковий простір в SAS-сховищі ГБ 1 0,50
1.3. Надання і підтримка додаткової виділеної IP-адреси з основного пулу адрес6 послуга 1 2,00
1.4. Надання і підтримка виділеної IP-адреси зі стороннього адресного діапазону (за наявності технічної можливості) послуга 1 10,00
1.5. Анонімність на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність) мережевий інтерфейс 1 10,00
1.6. Моментальний знімок образу віртуального серверу (Snapshot)7 ГБ 10 1,00
1.7. Моніторинг роботи сервера8 послуга 1 10,00
1.8. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак
1.8.1. Активація послуги захисту Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак9 послуга 1 100,00
1.8.2. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак  послуга 1 10,00
1.8.3. Надання і підтримка додаткової IP-адреси для використання послуги захисту Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак послуга 1 2,00
1.8.4. Захист Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) від DDoS-атак (режим протидії DDoS-атаці) HTTP-запит 100000 35,00

 

Таблиця № 03


п/п
Найменування послуг Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації  Вартість, в Євро за 1 місяць
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost)
1.1. Хмарне сховище10
  Обсяг Знижка  
1.1.1. Від 50 до 990 - ГБ 10 1,00
1.1.2. Від 1000 до 1990 33% ГБ 10 0,67
1.1.3. Від 2000 до 3990 50% ГБ 10 0,50
1.1.4. Від 4000 до 7990 60% ГБ 10 0,40
1.1.5. Від 8000 до 15990 67% ГБ 10 0,33
1.1.6. Від 16000 до 31990 71% ГБ 10 0,29
1.1.7. Від 32000 75% ГБ 10 0,25

 

Таблиця № 04

№ п/п  Найменування програмного забезпечення (ліцензії)  Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації  Вартість, в Євро за 1 місяць
1. Панелі керування сервером
1.1. ISPmanager 5 Lite (для однієї IP-адреси)11 шт 1 9,60

 

Таблиця № 05


п/п
Найменування послуги та її компонентів Одиниця вимірювання Одиниця тарифікації Вартість, в Євро
1. Надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) (додаткові послуги)
1.1. Послуги системного адміністрування12
1.1.1. Послуги системного адміністрування (одна година) послуга 1 20.00
1.2. Послуги перенесення даних13
1.2.1. Допомога в перенесені даних Замовника до Віртуальної інфраструктури послуга 1 В розмірі поточної місячної вартості Послуг, але не менше, ніж 30,00 Євро

 

Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні у відповідності до умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

Примітки

1.    Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку на умовах передбачених Договором про надання послуг та Правилами надання та отримання послуг з надання в строкове платне користування віртуальної інфраструктури або на умовах передбачених Публічним договором (офертою) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha.

2.    За умови авансової оплати вартості Послуг за 1 (один) рік одним платежем.

3.    Гіпервізор – обладнання, що забезпечує одночасне, паралельне виконання декількох операційних систем на одному і тому ж комп’ютері. Гіпервізор також забезпечує ізоляцію операційних систем одна від одної, розділення ресурсів між різними запущеними операційними системами і керування ресурсами. 

       Кластер віртуалізації – це декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Використання кластеру забезпечує високу доступність даних.

       За замовчуванням Віртуальна інфраструктура Tucha (TuchaHost) жорстко закріплена за гіпервізором, на якому вона запускається. Умовою для використання Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) в кластері віртуалізації є відмова від дискового простору, який входить до вартості сот, та придбання, за додаткову плату, дискового простору в SAS-сховищі. Відмова від дискового простору, який входить до вартості сот, не впливає на вартість сот.

4.    Сота – складова віртуального серверу, що включає в себе центральний процесор, оперативну пам’ять та дисковий простір у кількості, що передбачена цими Тарифами. Один віртуальний сервер може включати не більше ніж 8 сот.

5.    Вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера) визначається окремо для кожного з серверів, що адмініструється, із розрахунку:

А = (В + C + D + I + E) х 50%,
але не менше, ніж 30,00 Євро

 , де

 

 

А – вартість розширеного рівня технічної підтримки (адміністрування сервера);
В – вартість сервера у поточній конфігурації, в тому числі дисковий простір в SAS-сховищі (якщо надається);
C – вартість надання і підтримки додаткових виділених IP-адрес з основного пулу адрес, які використовуються сервером, що адмініструється;
D – вартість надання і підтримка виділених IP-адрес з українською геолокацією, які використовуються сервером, що адмініструється;
I – вартість надання і підтримки виділених IP-адрес із закордонною геолокацією (за наявності технічної можливості), які використовуються сервером, що адмініструється;
E – вартість анонімності на вимогу (підключення до мережі, яка забезпечує анонімність).

6.    До вартості Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) за замовчуванням входить надання і підтримка 1 (однієї) виділеної IP-адреси з основного пулу адрес. 

7.    Здійснюється виключно для Віртуальної інфраструктури в режимі кластеру віртуалізації. Застосовується при замовленні моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) понад встановлену Угодою про рівень обслуговування кількість. При цьому вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) визначається із розрахунку:

А = B х C х D

, де

 

A – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot),
B – кількість ГБ дискового простору, що входить до поточної конфігурації сервера, включаючи дисковий простір в SAS-сховищі,
C – кількість примірників моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot), які необхідно зберігати,
D – вартість додаткових моментальних знімків образу віртуального серверу (Snapshot) (за 1 ГБ, згідно з цими Тарифами).

8.    Моніторинг роботи сервера полягає у відстеженні таких аспектів роботи сервера:

 • відповідь на ICMP echo-request (PING); 
 • робота сервісу SSH;
 • робота сервісу HTTP; 
 • робота сервісу MYSQL; 
 • робота сервісу NRPE; 
 • кількість вільного місця на диску; 
 • кількість запущених процесів; 
 • рівень завантаження процесорів.

9.    Оплата вартості послуг за п. 1.9.1 Таблиці № 02 здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого активується послуга. У разі необхідності повторної активації послуг у зв’язку зі внесенням змін до Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), які унеможливили використання послуг на сервері, оплата вартості послуг здійснюється повторно.

10.    Мінімальне замовлення - 50 ГБ. Для клієнтів, які замовили Послугу, починаючи з 01.08.2017, Послуга надається в рамках окремого договору за тарифами на надання послуг з надання в строкове платне користування Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaBackup).

11.    До вартості віртуального сервера у конфігурації не менше ніж 1 сота включено програмне забезпечення (ліцензії) за п. 1.1. Таблиці № 04. Виділяється за окремим запитом Замовника. 

12.    Під послугами системного адміністрування мається на увазі виконання запитів Замовника щодо внесення змін до системного програмного забезпечення (надалі – «ПЗ») (операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі.

Виконавець не втручається до програмного коду програмного забезпечення, розміщеного або наданого Замовником для розміщення у Віртуальній інфраструктурі, не аналізує код такого ПЗ щодо наявності помилок та не несе жодної відповідальності за будь-які наслідки використання та/або некоректну роботу такого ПЗ.

При усуненні інцидентів та/або внесенні змін до конфігурації системного ПЗ ¬¬(операційна система, системні драйвери, системні утіліти, системні бібліотеки, системні служби, мовні інтерпретатори, система управління базами даних), розгорнутого у Віртуальній інфраструктурі, Виконавець не несе відповідальності за некоректну роботу такого ПЗ у разі, якщо ПЗ працює некоректно з вини виробника такого ПЗ.

13.    Оплата вартості послуг за п. 1.2.1 Таблиці № 05 здійснюється одноразово за кожен сервер, для якого надається послуга. У разі необхідності повторного надання послуги у зв’язку зі внесенням змін до Віртуальної інфраструктури Tucha (TuchaHost) Замовника (зміна конфігурації, налаштувань програмного забезпечення тощо), оплата вартості послуг здійснюється повторно.

Закрыть
Замовити зворотний дзвінок

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения поля с номером телефона

Поля обязательные для заполнения.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и принимаются Политика конфиденциальности и Условия пользование от Google.

Мы используем cookies.

Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить основные функциональные возможности на нашем сайте и собирать данные о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, продуктами и услугами. Нажимая Принять или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем эти инструменты для рекламы и аналитики согласно «Политике про файлы сookies»

ПринятьОтказаться