Вживання російської мови може призвести до катастрофічних наслідків, радимо переходити на українську.

Соглашение с Заказчиком, как конечным пользователем программного обеспечения Microsoft

  1. Главная
  2. Юридические документы
  3. TuchaFlex/TuchaFlex+
  4. Соглашение с Заказчиком, как конечным пользователем программного обеспечения Microsoft

Угода із Замовником, як кінцевим користувачем

програмного забезпечення Microsoft

 

Цей документ, Угода із Замовником, як кінцевим користувачем програмного забезпечення Microsoft (надалі – «Угода»), регулює використання програмного забезпечення Microsoft, яке може включати відповідне програмне забезпечення, носії, печатні матеріали та електрону або веб-документацію (разом та окремо іменуються – «Продукти»), надані Замовнику Виконавцем. Виконавець не є власником Продуктів, тому ніщо в цій Угоді не означає, що Виконавець отримав право передачі (відчуження) у розуміння статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжна права» та статті 1113 Цивільного кодексу України майнові авторські права на Продукти, а також право володіння або розпорядження чи власності, або право продати чи здійснити відчуження в інший спосіб Продукти як об’єктів майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав), що належать Microsoft. Право використання Продуктів Замовником є об’єктом регулювання умов Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha (надалі – «Публічний договір») та повинно використовуватися, тлумачитися і здійснюватися Замовником у відповідності до наступних умов, викладених нижче, які Виконавець не вправі змінювати.

 

1.    ВИЗНАЧЕННЯ

Клієнтське програмне забезпечення – це програмне забезпечення, встановлене на Пристрої, яке дозволяє Пристрою отримувати доступ до Продуктів та використовувати їх.

Пристрій – це кожен комп’ютер, робоча станція, термінал, надолонний комп’ютер, пейджер, телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон, сервер чи інше обладнання, на яке можна встановити програмне забезпечення, за допомогою якого Замовник зможе взаємодіяти з Продуктом.

Замовник – це фізична або юридична особа, яка придбає Програмні послуги безпосередньо у Виконавця або опосередковано через Торгового посередника, який розповсюджує Програмні послуги.

Вторинно розповсюджуване програмне забезпечення означає програмне забезпечення, що описане в Розділі 4 («Використання Вторинно розповсюджуваного програмного забезпечення») нижче.

Програмні послуги – це послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, які слугують для доступу, відображення, запуску Продуктів або інакше, прямо чи опосередковано, взаємодіють з Продуктами. Виконавець повинен надавати ці послуги із центра (центрів) обробки даних через Інтернет, телефонну або власну мережу на правах оренди, за підпискою або у вигляді окремих послуг, при цьому несуттєво, чи отримує Виконавець за це винагороду. До Програмних послуг не відносяться будь-які послуги, які включають безпосереднє налаштування Продукту на будь-якому пристрої Замовника для взаємодії Замовника з Продуктом.

 

2.    ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОДУКТИ

Продукти надаються Виконавцю по ліцензії афілійованою особою корпорації Microsoft (разом – «Microsoft»). Продукти Microsoft захищені авторським правом та іншими правами на інтелектуальну власність. Продукти (та складові їх елементи, включаючи, але не обмежуючи лише ними, всі зображення, фотографії, анімації, відео- та аудіозаписи, музику, текст та «додатки-аплети», включені в Продукти), належать Microsoft та її постачальникам. Замовник не має право видаляти, змінювати або приховувати повідомлення про авторські права, товарні знаки та інші повідомлення про право власності, що містяться в Продуктах або на них. Продукти захищені законами про авторські права та відповідними міжнародними договорами, а також іншими законами та договорами про інтелектуальну власність. Володіння, доступ або використання Замовником Продуктів не дає Замовнику жодних прав власності на Продукти або інших прав інтелектуальної власності.

 

3.    ВИКОРИСТАННЯ КЛІЄНТСЬКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Замовник має право використовувати Клієнтське програмне забезпечення, що встановлене на Пристроях Замовника, тільки у відповідності до Публічного договору, умов цієї Угоди та лише у зв’язку із Програмними послугами, що надаються Замовнику Виконавцем. Умови цієї Угоди повністю та беззастережно заміщають умови будь-яких Ліцензійних угод з користувачами Microsoft, які можуть надаватися в електронній формі в процесі налаштування та (або) використання Замовником Клієнтського програмного забезпечення.

 

4.    ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННО РОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У зв’язку із Програмними послугами, що надаються Замовнику Виконавцем, Замовник може мати доступ до певних засобів та програмного коду «зразків», «вторинно розповсюджуваних файлів» та (або) пакетів засобів розробки програмного забезпечення (разом та окремо – «Вторинно розповсюджуване програмне забезпечення»). Замовник має право використовувати, копіювати та/або встановлювати Вторинно розповсюджуване програмне забезпечення тільки у відповідності до умов Публічного договору та цієї Угоди.

 

5.    КОПІЇ

Замовник не має права створювати копії Продуктів, проте Замовник може (а) створити одну копію Клієнтського програмного забезпечення на Пристрої Замовника, як це явно дозволено Виконавцем, та (b) створити копії певного Вторинно розповсюджуваного програмного забезпечення у відповідності до Розділу 4 («Використання Вторинно розповсюджуваного програмного забезпечення»). Замовник повинен видалити або знищити все Клієнтське програмне забезпечення та/або Вторинно розповсюджуване програмне забезпечення по припиненню або закінченню строку приєднання до Публічного договору, при отриманні повідомлення від Виконавця або при передачі Пристрою Замовника іншій фізичній або юридичній особі, в залежності від того, яка з цих подій настане раніше. Копіювання будь-яких печатних матеріалів, що поставляються разом із Продуктами, заборонено.

 

6.    ОБМЕЖЕННЯ НА РОЗКРИТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ДЕКОМПІЛЯЦІЮ ТА ДИЗАСЕМБЛЮВАННЯ

Замовник не має право вивчати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Продукти, за виключенням тих випадків та тільки в тій мірі, коли такі дії певним чином дозволяються правом, що застосовується, незважаючи на це обмеження.

 

7.    ЗАБОРОНА НА ПЕРЕДАЧУ В ОРЕНДУ

Замовник не має право надавати Продукти в оренду, в прокат, в тимчасове користування, під заставу або напряму чи опосередковано передавати або розповсюджувати Продукти будь-яким третім особам, а також дозволяти будь-яким третім особам доступ та (або) використання функцій Продуктів за виключенням використання з єдиною метою доступу до функцій Продуктів у формі Програмних послуг у відповідності до умов цієї Угоди та Публічного договору.

 

8.    ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

Без шкоди для будь-яких інших прав Виконавець може припинити дію прав Замовника на використання Продуктів у разі порушення Замовником умов цієї Угоди. У разі відміни чи закінчення строку приєднання Замовника до Публічного договору або відміни чи закінчення строку дії угоди Виконавця з Microsoft, по якому ліцензуються Продукти, Замовник повинен припинити використання та (або) доступ до Продуктів, а також знищити всі копії Продуктів та всі складові їх частини протягом 30 (тридцяти) днів після відповідної відміни чи закінчення строку.

 

9.    ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА КОМПЕНСАЦІЙ ЗІ СТОРОНИ MICROSOFT

Microsoft заявляє про відмову в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, що застосовується, від гарантій та будь-якої відповідальності Microsoft або постачальників Microsoft за будь-які збитки або збитки (прямі, непрямі чи опосередковані), що виникли в результаті використання Програмних послуг. Всі гарантії та відповідальність за збитки надаються виключно Виконавцем, в межах, визначених Публічним договором, але не Microsoft, афілійованими особами або дочірніми підрозділами Microsoft.

 

10.    ПІДТРИМКА ПРОДУКТУ

Будь-яка підтримка Програмних послуг надається Замовнику Виконавцем (у обсязі, визначеному Публічним договором) або третьою особою від імені Виконавця, та не надається Microsoft, афілійованими особами або дочірніми підрозділами Microsoft.

 

11.    ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ

Продукти не є відмовостійкими; безпомилкове або безперебійне функціонування Продуктів не гарантується. Замовник не повинен використовувати Продукти для будь-якої мети або за будь-яких обставин, коли збій в роботі Продукту (Продуктів) може привести до смерті або завдати шкоди здоров’ю будь-якої особи або нанести серйозну фізичну шкоду або шкоду навколишньому середовищу («Використання в небезпечних умовах»).

 

12.    ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ

По відношенню до Продуктів діє експортне законодавство США. Виконавець зобов’язується дотримуватися всіх норм законодавства, що застосовується, включаючи Правила управління експортом США (U.S. Export Administration Regulations), Міжнародні правила торгівлі зброєю, а також обмеження по кінцевим користувачам, способам та регіонам використання продукту, що існують в США та інших країнах. Додаткові відомості див. на веб-сайті http://www.microsoft.com/exporting/.

 

13.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

Окрім інших зобов’язань, які Замовник несе перед Виконавцем, Замовник також погоджується нести юридичну відповідальність безпосередньо перед Microsoft за будь-яке порушення умов цієї Угоди.

 

14.    РОЗКРИТТЯ ВІДОМОСТЕЙ

Замовник дозволяє Виконавцю розкривати будь-які відомості, які запитує Microsoft згідно Публічного договору. Microsoft буде вважатися стороннім бенефіціаром Публічного договору, що володіє правом забезпечувати виконання Публічного договору та перевіряти дотримання Замовником умов.

 

15.    ІНШЕ

Сторони погоджуються, що в рамках надання Замовнику доступу до Продуктів за цією Угодою Сторони будуть керуватися цією Угодою та Публічним договором.
 

Закрыть
Замовити зворотний дзвінок

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения поля с номером телефона

Поля обязательные для заполнения.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и принимаются Политика конфиденциальности и Условия пользование от Google.

Мы используем cookies.

Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить основные функциональные возможности на нашем сайте и собирать данные о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, продуктами и услугами. Нажимая Принять или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем эти инструменты для рекламы и аналитики согласно «Политике про файлы сookies»

ПринятьОтказаться