Вживання російської мови може призвести до катастрофічних наслідків, радимо переходити на українську.

Публичный договор (оферта) о предоставлении партнерских услуг (ООО "ХМАРА")

 1. Главная
 2. Юридические документы
 3. Публичный договор (оферта) о предоставлении партнерских услуг
 4. Публичный договор (оферта) о предоставлении партнерских услуг (ООО "ХМАРА")

Компанія — товариство з обмеженою відповідальністю «Хмара». 

Партнер — суб’єкт господарювання або фізична особа, яка акцептувала цю Публічну оферту.

Партнер, ознайомившись з положеннями цієї Публічної оферти, діючи з метою здійснення посередницької діяльності в інтересах Компанії, акцептує/приймає через надання повної та безумовної згоди з умовами цієї пропозиції шляхом:

 • реєстрації Партнером на Веб-сайті, де Партнер заповнює відповідну заяву;
 • укладення заяви-приєднання до Договору.

Предмет договору — здійснення за винагороду посередницької діяльності в інтересах Компанії, спрямованої на залучення Клієнтів через акцептування потенційними клієнтами публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha (надалі — Основний договір) з Компанією.

Развернуть всё Cвернуть все
РОЗДІЛ № 01. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Клієнт — споживач (суб’єкт господарювання або фізична особа) послуг Компанії, який був залучений Партнером у результаті проведених рекламних, консультативних та інших заходів та яким акцептовано Основний договір;

Віртуальна інфраструктура — набір компонентів, до якого можуть входити: технічна підтримка, віртуальна мережева інфраструктура, віртуальні сервери, використання програмного забезпечення та інші компоненти, якщо вони входять до поточної конфігурації послуг, що є доступним Клієнту через мережу Інтернет за допомогою власного обладнання Клієнта;

Офіційне повідомлення — письмове повідомлення Компанії, що надсилається електронною поштою на електронну адресу контактних осіб Партнера та/або розміщується на веб-сайті Компанії. Офіційне повідомлення може носити адміністративний, фінансовий, інформаційний, рекламний, навчальний та інший характер. Акцептуючи цей Договір, Партнер надає свою згоду на отримання Офіційних повідомлень на електронні адреси контактних осіб Партнера;

Послуги — послуги з надання Компанією Клієнту у строкове платне користування віртуальної інфраструктури, розгорнутої у відповідності до конфігурації послуг, визначеної Основним договором, яка може змінюватися на умовах Основного договору, Тарифів на надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури та Угоди про рівень обслуговування;

Сторони — Компанія з одного боку та Партнер з іншого боку;

Сторона — Компанія або Партнер залежно від контексту;

Веб-сайт — сайт Компанії в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://tucha.ua;

Реферальне посилання — посилання на веб-сайт Компанії, що містить особовий номер Партнера, який прописується в кінці адреси посилання та який дозволяє ідентифікувати Партнера.

РОЗДІЛ № 02. ПОРЯДОК СПІВПРАЦІ

Схема 1 – Партнерський кабінет (очікує на реалізацію):

 1. Отримання Партнером контактної інформації про потенційного Клієнта. Партнер повідомляє потенційному Клієнту, що його контактну інформацію буде передано Компанії для укладення Основного договору.
 2. Внесення контактної інформації про потенційного Клієнта до Партнерського кабінету.
 3. Опрацювання отриманої інформації Компанією.
 4. Укладення Компанією Основного договору з Клієнтом. Компанія не гарантує безумовного укладення Основного договору з Клієнтом.
 5. Повідомлення Компанією підтвердження про укладення Основного договору з Клієнтом.
 6. Закріплення Компанією Клієнта, з яким укладено Основний договір, за Партнером.
 7. Проведення Компанією виплат Винагороди Партнеру згідно з умовами Розділів № 05-07.
 8. Облік Компанією наступних Клієнтів, з якими укладено Основний договір за сприяння Партнера, в порядку згідно з п. 1-7.

Схема 2 – Персональний менеджер:

 1. Закріплення Компанією Персонального менеджера за Партнером.
 2. Отримання Партнером контактної інформації про потенційного Клієнта. Партнер повідомляє потенційному Клієнту, що його контактну інформацію буде передано Компанії для укладення Основного договору.
 3. Передання Партнером контактної інформації про потенційного Клієнта Персональному менеджеру.
 4. Опрацювання отриманої інформації Компанією.
 5. Укладення Компанією Основного договору з Клієнтом. Компанія не гарантує безумовного укладення Основного договору з Клієнтом.
 6. Повідомлення Компанією підтвердження про укладення Основного договору з Клієнтом. 
 7. Закріплення Компанією Клієнта, з яким укладено Основний договір, за Партнером.
 8. Проведення Компанією виплат Винагороди Партнеру згідно з умовами Розділів № 05-07.
 9. Облік Компанією наступних Клієнтів, з якими укладено Основний договір за сприяння Партнера, в порядку згідно з п. 1-8.
РОЗДІЛ № 03. ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ

3.1.    Компанія забезпечує максимальну підтримку та сприяння Партнерам. 

3.2.    Компанія надає консультації з будь-яких питань, що виникають у процесі залучення Клієнтів. 

3.3.    Компанія надає Демо-доступ до Послуг потенційним Клієнтам. Потенційні Клієнти від Партнерів мають пріоритет на користування тестовим періодом. 

3.4.    Компанія надає Партнеру, у разі наявності, рекламні, інформаційні, навчальні та інші допоміжні матеріали про Послуги.

3.4.1.    Компанія за запитом Партнера надає шаблони маркетингових (презентаційних) та комерційних документів обсягом, необхідним для залучення Клієнтів.

3.5.    Компанія консультує та навчає Партнера з будь-яких питань, що виникають у процесі залучення Клієнтів та подальшого супроводження Клієнта Партнером.

3.6.    Компанія у разі необхідності та за попереднім погодженням бере участь у переговорах, зустрічах тощо з продажу Послуг.

3.6.1.    Компанія у разі необхідності надає демонстраційний майданчик з метою демонстрації потенційним Клієнтам можливостей, які можуть бути отримані ними за допомогою Послуг.

3.7.    Компанія може розміщувати на своєму Веб-сайті та публічних сторінках в соціальних мережах інформацію про Партнера у погодженому із Партнером обсязі.

3.8.    Компанія з метою підвищення компетенції Партнера в Послугах і для підвищення залучення Партнером потенційних Клієнтів може проводити атестацію Партнера. Успішна атестація Партнера підтверджується сертифікатом. Строк дії сертифіката складає 1 рік.

РОЗДІЛ № 04. «ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ПАРТНЕРІВ»

4.1.    Розповсюджувати недостовірну інформацію про Послуги та/або Компанію.
4.2.    Впродовж своєї діяльності в межах Договору зазначати у своїх рекламних та інформаційних матеріалах, що Послуги надаються від імені Партнера.
4.3.    Вчиняти будь-які дії, що сприяють розірванню Клієнтом Основного договору, переукладенню Основного договору на користь інших постачальників аналогічних або подібних послуг.
4.4.    Без погодження з Компанією вносити будь-які зміни до шаблонів маркетингових (презентаційних) та комерційних документів, а також до рекламних, інформаційних, навчальних та інших допоміжних матеріалів про Послуги.
4.5.    Виступати та/або діяти як контактна особа з основних, фінансових і адміністративних питань Клієнта.

РОЗДІЛ № 05. «РОЗМІР ВИНАГОРОДИ»

5.1.    Звітний період — один календарний місяць, впродовж якого Клієнту надавалися та були оплачені цим Клієнтом Послуги за Основним договором.

5.2.    Порядок нарахування винагороди:

5.2.1.    Базова винагорода нараховується Партнеру щомісяця, починаючи зі Звітного періоду в якому Партнером залучено від 1 до 9 Клієнтів, у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді. Базова винагорода поширюється лише на залучених Клієнтів в такому Звітному періоді;

5.2.2.    Підвищена винагорода нараховується Партнеру щомісяця, починаючи зі Звітного періоду в якому Партнером залучено 10 і більше Клієнтів, у розмірі 15% (п’ятнадцять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг. Підвищена винагорода поширюється лише на залучених Клієнтів в такому Звітному періоді;

5.2.3.    Базова винагорода та підвищене винагорода не сумується за одним Клієнтом.  

5.3.    За бажанням Партнера базова винагорода та/або підвищене винагорода, частково або повністю, може бути спрямована на оплату Послуг Компанії (https://tucha.ua/products/).

5.3.1.    У такому разі розмір винагороди становить 15% (п’ятнадцять відсотків) від вартості наданих Компанією та оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді, незалежно від того, в якому порядку нараховувалася винагорода за п. 5.2.

5.4.    Партнер має право комбінувати порядок виплати Винагороди за п. 2 і 3.

5.5.    Партнер може накопичувати винагороду протягом 3 (трьох) років з дня акцептування цього Договору. Після закінчення цього строку винагорода анулюється та не виплачується у разі, якщо Партнер не надає зворотний зв’язок Компанії або жодним належним чином не надіслав повідомлення Компанії про виплату йому винагороди.

5.6.    Винагорода Партнеру не нараховується у разі: 

5.6.1.    Основний договір не був укладений між Клієнтом і Компанією у строк 6 (шість) місяців. Компанія вважає такий строк максимально розумним та прийнятним для встановлення відносин;

5.6.2.    Інформація про потенційного Клієнта наявна в базі Компанії та/або була отримана раніше від іншого Партнера;

5.6.3.    Клієнт, з яким вже укладено Основний договір за сприяння Партнера, замовив додаткові Послуги у Компанії самостійно, без сприяння (спонукання, допомоги) Партнера, саме на такі додаткові Послуги;

5.6.4.    Основний договір чи Договір втратив чинність з будь-яких підстав;

5.6.5.    На разові Послуги та послуги, які надаються підрядниками (послуги системного адміністрування; допомога в перенесені даних до Віртуальної інфраструктури; реєстрація (перереєстрація) та підтримка доменних імен у доменних зонах; сертифікати тощо);

5.6.6.    Якщо Клієнт вже є користувачем Послуг Компанії, і цей факт не є результатом дій Партнера;

5.6.7.    Вчинення Партнером будь-якої дії з Розділу № 04.

РОЗДІЛ № 06. «УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ»

6.1.    Винагорода гарантується і виплачується тільки за фактом отримання оплати за Послуги від Клієнта Компанією та належного оформлення акту прийому-передачі (надання) послуг між Клієнтом і Компанією. До моменту отримання оплати за Послуги від Клієнта та належного оформлення акту прийому-передачі (надання) послуг між Клієнтом і Компанією, Компанія не несе жодних зобов'язань перед Партнером щодо виплати Винагороди.

6.2.    Усі розрахунки з виплати винагороди за цим Договором здійснюються в національній валюті України — гривні.

6.3.    Під час виплати винагороди Партнеру з неї утримуються всі необхідні збори та податки, які передбачені чинним законодавством. Стосується фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців, у яких відсутній належний КВЕД.

6.4.    Підтвердженням виконання Партнером зобов’язань за Договором є належним чином оформлений Акт наданих послуг (надалі за текстом — Акт), підписаний обома Сторонами.

6.5.    Компанія веде облік Клієнтів, з якими укладено Основний договір, замовлено додаткові Послуги за сприяння Партнера, а також оплачених Клієнтом Послуг у відповідному Звітному періоді власними засобами обліку. Засоби обліку Компанії є єдиним джерелом інформації про обсяг зобов’язань, виконаних Партнером. Партнер погоджується, що під час суперечних питань дані засобів обліку Компанії матимуть перевагу над іншими даними.

6.6.    Компанія, за запитом Партнера, надає Партнеру інформацію про нараховану йому винагороду шляхом направлення звіту (у довільній формі) за попередній Звітній період.

6.7.    Партнер до 20 числа кожного поточного місяця надає Компанії Акт у двох примірниках на суму, зазначену у відповідному звіті, та рахунок.

РОЗДІЛ № 07. «СТРОКИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ»

7.1.    Компанія виплачує винагороду до кінця поточного місяця за попередній Звітній період на поточний рахунок Партнера. Для отримання винагороди через касу Компанії Партнер зобов’язується до закінчення цього строку з’явитися до офісу Компанії.

7.1.1.    На виплату винагороди через касу Компанії діють обмеження, встановлені чинним законодавством. Стосується граничного розміру готівкових розрахунків.

7.2.    У разі, якщо Клієнт не здійснив щомісячну оплату Послуг за Основним договором у встановлені строки, винагороду буде виплачено Партнеру після здійснення Клієнтом щомісячної оплати Послуг за Основним договором, в порядку відповідно до п. 7.1

РОЗДІЛ № 08. «ПРАВА СТОРІН»

8.1.    Сторони мають право на належне сприяння одна одній для досягнення цілей за цим Договором.

8.2.    Партнер має право:

8.2.1.    на отримання Підтримки Компанії за Розділом № 03;

8.2.2.    надавати Компанії пропозиції, побажання, будь-яку інформацію щодо Послуг.

8.3.    Компанія має право:

8.3.1.    контролювати дотримання Партнером вимог за Розділом № 04;

8.3.2.    вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, про що інформує Партнера за 7 (сім) календарних днів до дати запровадження таких змін.

РОЗДІЛ № 09. «ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН»

9.1.    Сторони зобов’язуються вживати всіх законних та етичних заходів для досягнення цілей за цим Договором.

9.2.    Сторони зобов’язуються дотримуватись обраного порядку співпраці за Розділом № 02.

9.3.    Сторони зобов’язуються фіксувати в електронному вигляді (з офіційних електронних адрес) домовленості із суперечних питань під час виконання цього Договору.

9.4.    У разі зміни реквізитів Сторона зобов’язується впродовж 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону. 

9.5.    Партнер зобов’язується:

9.5.1.    докладати розумний максимум зусиль для залучення потенційних Клієнтів шляхом пошуку потенційних Клієнтів, їх ознайомлення з Послугами, що надаються Компанію;

9.5.2.    не вчиняти дій, перелічених у Розділі № 04.

9.6.    Компанія зобов’язується:

9.6.1.    у разі можливості надавати Партнеру підтримку за Розділом № 03;

9.6.2.    нараховувати і виплачувати Партнеру винагороду згідно з умовами цього Договору.

РОЗДІЛ № 10. «КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ»

10.1.    Умови конфіденційності персональних даних забезпечуються відповідно до визначених практик, закріплених у Політиці конфіденційності Компанії.

10.2.    Під комерційною таємницею Сторони розуміють відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

10.3.    Під конфіденційною інформацією Сторони розуміють інформацію, доступ до якої обмежено Компанією та/або Партнером та/або Клієнтом, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності.

10.4.    Сторони зобов’язуються не використовувати знання відомостей за п. 1 – 3 без письмової згоди іншої Сторони або Клієнта для ведення іншої діяльності, окрім як досягнення предмету цього Договору.

РОЗДІЛ № 11. «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН»

11.1.    За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.2.    Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили і якщо Сторона доведе існування таких обставин.

11.3.    Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події, які виникають без провини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.4.    Сторона, для якої є неможливим виконання зобов’язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, повинна при першій можливості повідомити іншу Сторону про настання, ймовірну тривалість та закінчення строку таких дій.

11.5.    Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені довідки відповідних державних органів та/або Торговельної промислової палати за місцем виникнення такої події. Підтвердженням обставин непереборної сили, що відбулись у хостинг-провайдера Компанії (пожежа, повінь тощо), є повідомлення хостинг-провайдера.

РОЗДІЛ № 12. «ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ»

12.1.    У разі виникнення недоліків під час виконання цього Договору Сторона надсилає вмотивовану претензію на електронну пошту іншої Сторони. Претензія оформлюється у довільній формі з описом проблеми, яка виникла під час виконання цього Договору, дати та часу виникнення проблеми.

12.2.    У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку впродовж двадцяти робочих днів з моменту відправлення вмотивованої претензії Стороною спір вирішується в порядку, визначеному законодавством України.

РОЗДІЛ № 13. «ДІЯ ДОГОВОРУ»

13.1.    Компанія повідомляє Партнера про те, що залучатиме й інших партнерів для надання ними посередницької діяльності в інтересах Компанії, спрямованої на залучення Клієнтів та укладення з ними Основних договорів.

13.2.    Терміни та визначення, що застосовуються в цьому Договорі та не визначені ним, вживаються в розумінні, що закріплене Основним договором.

13.3.    Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

13.4.    Одностороння зміна умов чи відмова виконувати умови Договору є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

13.5.    Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права й обов’язки за ним третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

13.6.    Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.

13.7.    Цей Договір вважається погодженим Партнером та укладеним за місцезнаходженням Компанії з дати акцептування.

13.8.    Договір може бути достроково припинений:

13.8.1.    на вимогу однієї зі Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону шляхом надсилання листа на електронну пошту, а також провести взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;

13.8.2.    за рішенням суду;

13.8.3.    у випадку довготривалості (понад три місяці) форс-мажорних обставин, при цьому Сторони зобов’язуються протягом одного місяця провести фінансові взаєморозрахунки і не мають права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків;

13.8.4.    у разі вчинення Партнером дій, перелічених у Розділі № 04, Компанія має право розірвати Договір у будь-який момент в односторонньому порядку з повідомленням про це Партнера шляхом надсилання йому офіційного повідомлення;

13.8.5.    за спільною згодою Сторін.

13.9.    Під час дії Договору Компанія має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору з обов’язковим Офіційним повідомленням про це Партнера не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття ним чинності. При цьому Компанія гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Компанії поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

13.10.    У разі незгоди Партнера зі змінами та/або доповненнями, внесеними до Договору, цей Партнер має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору змін. Нерозірвання Партнером Договору у вказаний строк свідчить про згоду Партнера зі змінами, внесеними до Договору.

13.11.    Цей Договір складений відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ № 14. «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМАРА»

Місцезнаходження: 

02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 16 Б, нежиле прим. № 69 /в літері А/

Адреса для листування: 

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 1, кв. 173

п/р № 26000599177, Банк АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

Код ЄДРПОУ 39481519

ІПН 394815126517

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Контактний телефон: +380 44 583-5-583

Електронна адреса: partners@tucha.ua
 

Развернуть всё Cвернуть все
Закрыть
Замовити зворотний дзвінок

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения поля с номером телефона

Поля обязательные для заполнения.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и принимаются Политика конфиденциальности и Условия пользование от Google.

Мы используем cookies.

Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить основные функциональные возможности на нашем сайте и собирать данные о том, как посетители взаимодействуют с нашим сайтом, продуктами и услугами. Нажимая Принять или продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем эти инструменты для рекламы и аналитики согласно «Политике про файлы сookies»

ПринятьОтказаться