fbpx
Додаток 12014-10-06T11:46:28+00:00
Форма заяви-приєднання до Публічного договору (оферти)
про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha

Заява-приєднання
до Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha

Замовник, який діє на законних підставах, з моменту підписання цієї Заяви-приєднання до Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha (надалі – Заява-приєднання), відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України повідомляє Виконавця про приєднання до Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha (далі - Договір), розміщеного на Веб-сайті Виконавця, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. З моменту підписання Замовником цієї Заяви-приєднання та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).
Підписанням цієї Заяви-приєднання Замовник засвідчує:
     -  ознайомлення з Договором та нормативними документами, що регулюють порядок надання Послуг;
     -  повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов;
     -  згоду з умовами Договору та зобов’язується виконувати його умови;
     -  вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, визначених на Веб-сайті Виконавця шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Місцезнаходження та реквізити Замовника:
Повне найменування або ПІБ Замовника:
Місцезнаходження (місце проживання для фізичної особи): поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс, квартира:
Фактична адреса (адреса для листування): поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс, квартира:
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи):
Індивідуальний податковий номер (для юридичної особи):
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, ким виданий та коли):
Банківські реквізити (номер рахунку, назва банку, МФО):
Керівник* (посада, ПІБ, на підставі чого діє):
Дата, підпис, ПІБ, печатка (для юридичної особи):


* Або інша уповноважена особа, що має право здійснювати правочини від імені Замовника.

Контактні особи Замовника для виконання умов Договору:
ПІБ Сфера відповідальності Основна Контактна особа Замовника** Контактні дані
Адреса електронної пошти Телефон
1. Адміністративні питання
2. Технічні питання
3. Фінансові питання


** У відповідному полі проставити відмітку знаком «х».

Відмітка Виконавця про прийняття Заяви-приєднання:
Заява-приєднання до Публічного договору (оферти) про надання послуг з надання у строкове платне користування віртуальної інфраструктури Tucha*** прийнята: № ________ від ___ ____________ 2014 року

Замовнику присвоюється Особовий рахунок № ___________.


*** Конфігурація Послуг оформлюється Виконавцем окремим додатком до цієї Заяви-приєднання станом на дату прийняття цієї Заяви-приєднання.

Директор ТОВ «АПЛІНК»

К.В. Сухобок

Завантажити документ
Завантажити документ

Повернутися до документів
Повернутися до документів